اطلاعیه فروشگاه

مجموعه لایه های جدید GIS در مقیاس 25000برای اکثر استان های کشور: کلیه لایه ها و شیپ فایل های GIS در دقیقترین مقیاس موجود در کشور (1:25000) برای اکثر مناطق ایران به صورت مجموعه هایی از لایه های پلی گونی و لاینی و نقطه ای موجود می باشد به منظور اطلاع از لایه ها و تهیه ان با راه های ارتباطی زیر تماس حاصل فرمایید. در صورت بروز هر گونه مشکل یا داشتن سؤال در مورد داده های مورد نیاز شما می توانید از طریق ایمیل و یا شماره تلفن زیر با ما در ارتباط باشید: Phone: 09195171524 Email: Environgroups@gmail.com

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان کلیبر

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان کلیبر مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان کلیبر می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان کلیبر ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان هشترود

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان هشترود مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان هشترود می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان هشترود ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان هریس

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان هریس مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان هریس می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان هریس ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان چاراویماق

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان چاراویماق مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان چاراویماق می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان چاراویماق ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در ای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان بستان آباد

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان بستان آباد مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان بستان آباد می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان بستان آباد ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان بناب

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان بناب مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان بناب می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان بناب ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان آذرشهر

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان آذرشهر مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان آذرشهر می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان آذرشهر ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان عجب شیر

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان عجب شیر مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان عجب شیر می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان عجب شیر ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان اهر

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان اهر مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان اهر می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان اهر ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه تلا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان
تعداد صفحه(2):